sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Sales
- 0979 923 179 - 0943 398 787

PHỤ LIỆU MAY MẶC

Nhám Dính
Nhám Dính
Đệm Vai Nam
Đệm Vai Nam
Đệm Vai Nữ
Đệm Vai Nữ
Đệm Vai Áo Sơ Mi
Đệm Vai Áo Sơ Mi
Khóa răng cá sấu
Khóa răng cá sấu
Khóa đồng
Khóa đồng
Khóa nhôm
Khóa nhôm
Khóa nhựa, khóa răng nhựa
Khóa nhựa, khóa răng nhựa
Khóa cước
Khóa cước
Cúc nhựa
Cúc nhựa
Cúc sơ mi
Cúc sơ mi
Cúc sơ mi
Cúc sơ mi
Chỉ may
Chỉ may
Chỉ may
Chỉ may
Dây thun dệt
Dây thun dệt
Dây thun dệt
Dây thun dệt
Phấn may
Phấn may
Mex (Mex Dựng, Mex Giấy, Mex Vải)
Mex (Mex Dựng, Mex Giấy, Mex...
Mex (Mex Dựng, Mex Giấy, Mex Vải)
Mex (Mex Dựng, Mex Giấy, Mex...
Dây lé, dây vơ, dây xe
Dây lé, dây vơ, dây xe
Dây cotton
Dây cotton

PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI MAY MẶC

Dây treo thẻ bài
Dây treo thẻ bài
Dây treo mác nhựa
Dây treo mác nhựa
Dây Treo Mác
Dây Treo Mác
Dây Treo Mác
Dây Treo Mác
Dây Treo Mác
Dây Treo Mác
Dây Treo Mác
Dây Treo Mác
Dây treo mác nhựa (Đạn bắn)
Dây treo mác nhựa (Đạn bắn)
Mũi Tên
Mũi Tên
Bìa Lưng
Bìa Lưng
Bướm Cổ
Bướm Cổ